Боодолтой резинэн хоолой

  • Wrapped Rubber Hose

    Боодолтой резинэн хоолой

    Гараар ороосон резинэн хоолой нь 2-оос 4 давхар бэхэлсэн бөгөөд SAE J20, SAE J30, SAE J100, DIN, ISO стандартад нийцсэн буюу давсан үзүүлэлттэй байна. Дотоод диаметр, тэсрэлтийн өндөр даралтад хамааралтай энэхүү технологийг шаарддаг.